ingilizce Eğitimleri

İngilizce Eğitimleri

 

InfoLANG Dil Okulları, Genel İngilizce Eğitim Programlarında ve diğer tüm Dil Eğitimi kategorilerinde bir prensip haline getirdiği InfoLANG Metodu ile hizmet vermektedir. InfoLANG Metodu tamamen “konuşma odaklı yaklaşım” üzerine kurulmuştur. InfoLANG Metodu ile kişinin konuşma becerisini geliştirmek başta olmak üzere; dinleme, okuma ve yazma yeteneklerinin gelişimi için yoğun eğitimler verilmektedir. InfoLANG Metodu beş (5) ana prensip altında birleşmektedir;

  • Konuşma Odaklı Eğitim Anlayışı
  • Verimliliği bilimsel olarak kanıtlanmış U-Design Sınıflar
  • Bilgisayar, ses sistemi ve projeksiyon donanımlı eğitim alanları
  • Dil Koçluğu Sistemi
  • Öğretme Garantisi

Özünde öğrenci odaklı dil eğitimi anlayışı bulunan InfoLANG Metodu, bu anlayışa bağlı olarak öğrencilerin dil eğitimi süresince seçkin InfoLANG Eğitmen Kadrosu ile dört (4) ana beceride (konuşma, okuma, dinleme, yazma ) ve iki (2) aşamayı kapsayarak (gramer ve kelime bilgisi) maksimum kapasitede verimlilik sağlamayı hedefler. Öğrencilerine “Konuşma Odaklı Eğitim” programları sunan InfoLANG Dil Okulları, bununla birlikte İngilizce Dilinin aktif olarak kullanıldığı bir çevrede öğrencilerinin iletişim becerilerini daha kolay geliştirmelerini ve diğer üç beceride( dinleme, okuma, yazma)  daha etkili kullanabilmelerini sağlamaktadır.

Genel İngilizce Eğitimi almak isteyen kursiyerler ilk olarak, Bilişim Eğitim Grubu (BEG) tarafından geliştirilen ve mucidi olduğumuz  CATX – User Adaptive Testing System öğrenci adayının dil yeterliliğini sağlıklı ölçebilmek için farklı kategori ve soru zorluklarına tabi tutarak, en etkin sonucu elde eder. Böylece öğrenci adayının gramer ve kelime bilgi düzeyi konuşma becerilerinin seviyesine göre, konuşma seviyesinin uygun olduğu gruba ataması yapılır.

InfoLANG Dil Okulları’nın Genel İngilizce Seviye Eğitimleri, Uluslararası Yabancı Dil standartlarında (International Language Standards)  oluşturulmuş CEFR (Common European Framework of Reference for Language- Avrupa Dilleri Ortak Kriterler Çerçevesi) olup, Avrupa Dil Standartları’nda seviyesini belirlediği Adayın, uluslararası seviyelere uygun eğitim almasını sağlamaktadır. Böylece Aday,  sahip olduğu seviyeyi uluslararası standartlarda da tescil etmiş olmaktadır.

CEFR Yabancı Dil Seviyelerini uygulayan InfoLANG Dil Okulları, CEFR tarafından belirlenmiş olan altı (6) seviyede eğitim vermektedir:

A1 Starter Başlangıç Seviyesi
A2 Elementary Temel Seviye
B1 Pre-Intermediate Orta Düşük Seviye
B2 Intermediate Orta Seviye
C1 Upper-Intermediate Orta Üstü Seviye
C2 Advanced İleri Seviye
Speak & Speak Speak A Grubu
Speak B Grubu
Speak C Grubu

CEFR Seviyeleri, A, B ve C bölümlerine ayrılarak, her bölüm iki (2) aşamadan oluşmaktadır. Bu seviyelerin her biri, InfoLANG Metodolojisi kapsamında seviye bazında konuşma ve öğrenci odaklı ilerlemektedir.

InfoLANG Dil Okulları, Bilişim Eğitim Merkezi (BEM) alt yapısı ile teknoloji yönünden destekli, Öğrenci ve Konuşma odaklı eğitimlere en uygun sınıf tipi olan U-Design sınıflarda eğitim vermektedir.

İngilizce Kursunuzda Sınıf Eğitimlerinin Verimliliğini Nasıl Artırıyorsunuz?

Bilindiği gibi dil bir iletişim aracıdır. Bu iletişimin kusursuz bir şekilde kurulması ve ilerletilebilmesi için sınıf tipleri önem teşkil etmektedir. Geleneksel sıra tipleri, öğrencilerin rastgele ve eşitsiz olarak sınıf içerisinde dağılımına neden olmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin hem grup üyeleri ile hem de eğitmenleri ile aralarında iletişimsel mesafeler girmektedir.

InfoLANG Dil Okulları olarak dil eğitimi kurslarımızda “her öğrencimize eşit kalitede eğitim” anlayışımızdan yola çıkarak, uluslararası verimliliği kabul görmüş U-Design sınıflarımızda dil eğitimi vermekteyiz. Bu U-Tipi sınıf eğitimlerimizde öğrencilerimize konuşma odaklı eğitim anlayışını tam olarak yansıtarak, eşit eğitsel şartlar ile kurs eğitmenlerini duyumsal ve görsel bazda eşit mesafede almalarını sağlamaktayız.  Böylece öğrencilerimiz sınıf ortamlarında geri planda kalmayarak, dil kursumuz kapsamında, iletişimin bu denli önem teşkil ettiği yabancı dil eğitimlerine yüksek düzeyde verimlilikle devam etmektedirler. Bunun yanında, multimedya destekli özel dizayn edilmiş dil laboratuvarlarımız, bilgisayar ve projeksiyon, akıllı tahta, LCD ekranlar ile donatılmıştır. Ayrıca her seviye İngilizce kursuna göre hazırlanmış Digital Library (Dijital Kütüphane) olanaklarına ve internet erişimli donanımlarına da sahip olan sınıflarımızda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayarak, hem teknolojik hem daha keyifli kurs atmosferi yaratmaktayız.

İngilizce Dilini Konuşabiliyorum Fakat Gramer Yönünden Eksiğim Var. Ne Yapabilirim?

Konuşma dilinde başarılı fakat geldikleri sektör ve altyapı kaynaklı gramer eksiği bulunan öğrencilerimiz için, özellikle kelime ve gramer bakımından zengin içeriklere sahip bir ana materyal ve eğitmen tarafında düzenli olarak desteklenen yan materyaller bulunmaktadır. Her seviyede (A1-A2-B1-B2-C1-C2) dengeli ilerlemeyi hedefleyen kurs eğitim modelimizle, dil bilgisi eksiklerinizi hem ders ortamında hem de dil koçluğu hizmetlerimiz ile rahatlıkla giderebilirsiniz.

İngilizce Kurs Seviyelerinizde Yabancı/Native ve Türk Eğitmen Dağılımınız Nasıldır?

InfoLANG Dil Okulları kapsamında konuşma odaklı eğitim anlayışı her seviyede uygulanmaktadır. CEFR Uluslararası Dil Standartları ortak kriterler çerçevesinde oluşturduğumuz seviyelerin, tekrardan uluslararası kriterlere uygun olarak verilmesini temin etmekteyiz. CEFR seviyelerinin ilk maddesi olan “ Öğrenci adayı alacağı ikincil dili, ilk defa alıyorsa, ilk olarak kendi dilinde öğrenmelidir “ ilkesi ile başlangıç ve üst başlangıç seviyeleri olan A1 ve A2 seviyelerinde Türk İngilizce Öğretmen kadromuz ile eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizin ikincil dil olarak yeni bir dili özümsemeleri için ilk başta Profesyonel Türk eğitmen kadrosu ile destekleyerek, temel dil eğitim bilgilerini detaylı bir bakış açısı ile kendi dilinde almasını desteklemekteyiz. Böylelikle öğrencilerimizin yeni başladıkları yabancı dil eğitimlerini kendi dilleri kapsamında edinerek başarısızlık riskini sıfıra indirmekteyiz. Öğrencilerimiz, ilk seviye itibari ile başarıyı tadarak ilerleyen eğitimlerinde tekrar bu başarıya kolaylıkla erişebilmekteler. Temel bilgilerinin verimli olarak alınması ertesinde B1 seviyesi itibari ile Yabancı (Native) Eğitmen kadromuz ile kurs eğitime kaldığımız yerden devam etmekteyiz.

Ben Dil Öğrenemiyorum. Çok Denedim Fakat Olmadı; Gerçekten İngilizce Öğrenebilir ve Konuşabilir Miyim? 

Öncelikle dil öğrenemiyorum düşüncesi kesinlikle doğru değildir. En karmaşık dillerden olan Türkçeyi öğrenmiş ve konuşuyorsanız,  her dili öğrenebilir ve konuşabilirsiniz. Dünyada en çok kullanılan, her gün birçok alanda maruz kaldığımız İngilizce’yi öğrenmek ve konuşmak en kolay olan dillerden birisidir. Psikolojik bariyerlere takılmamak gerekir. Yeni öğrenilen bir dilin nasıl öğrenildiğini anlamak için küçük çocukların ilk Türkçe konuşmaya başladıkları anları göz önünde bulundurabilirsiniz. Yani yeni dil öğrenirken cümleleri ters söylemek, He, She zamirlerini bile karıştırmak, eksik söylemek, takılmak gayet normal süreçlerdir. Biz InfoLANG Dil Okulları olarak her eğitimin başında kursiyerlerimizi bu süreçlere psikolojik olarak hazırlarız. İngilizce kursuna gelenlerin tamamının zaten bilmediği ve öğrenmek için geldiği, hata yapmasının gayet normal ve gerekli olduğu hatta hata yapmasının düzeltilmesi ve öğrenmesi için bir gereklilik olduğu unutulmamalıdır. Özetle İngilizceyi öğrenmek için doğru yerden başlarsanız doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, İngilizce Uluslararası Anlaşma Dili ünvanını taşımaktadır. Buda dünya genelinde birçok insanın bir masaya oturup, İngilizce dili’nde iletişime geçebileceklerini, dil bariyerine takılmayarak İngilizce’nin bir dil olması yanında tamamen bir iletişim kanalı haline geldiğinin altını çizmektedir. İngilizce’nin uluslararası arenada bu kadar yaygın bir dil oluşunun En birincil sebebi, dil yapısının diğer dillere oranla çok daha kolay, çok daha az karmaşık ve basit bir konuşma yaklaşımı ile iletişime kolaylıkla geçilebiliyor olmasıdır.

InfoLANG Dil Okulları bünyesindeki dil kurslarımıza bu kaygı ile gelen öğrencilerimizin, sadece dil eğitim sürecini değil, dil eğitim sürecinin öncesinde başlayacakları programlar ile ilgili detaylı bilgi vererek, Yabancı dil eğitimine karşı geliştirdikleri ön yargılarını kırmalarını, bu ön yargının dil eğitimlerinde başarı oranını etkileyebileceğinin farkında olmalarını sağlamaktayız. Eğitsel programları dâhilinde hata yapmanın çok doğal olduğunu ve hata yapmaktan çekinilmemesi gerektiğini, bu hataların yapılarak düzeltildiğinin altını çizmekteyiz. Eğitmeni tarafından teşvik uygulamaları altında yürütülen eğitsel programların özü,  kişinin iletişim kurmada engel olarak nitelendirdiği tüm alanlarda ön yargısının giderilmesi, pratikliğinin kazandırılıp bu pratikliğin her alanda yoğunlaştırılması amaçlanmaktadır.  Böylece  bizler eğitmenlerimiz aracılığıyla sadece var olan hatayı düzeltip öğrencimizin dil bilgisi ve iletişimini derinleştirmeyi amaçlamıyoruz. Kurs eğitim süreci dahilinde özel dil koçluğu hizmeti ile her daim yanlarında olduğumuzu vurgulamaktayız.

Ayrıca eklemek isteriz ki; Bizler dünya genelinde en zor beşinci dil olan Türkçe Dili’ni öğrenebilmiş ve konuşabiliyorsak bu; İngilizce başta olmak üzere diğer dilleri de çok rahat öğrenebileceğimiz anlamına gelmektedir. İngilizce bizlerin her gün iş hayatında / eğitim hayatında / sosyal hayatında kolaylıkla maruz kalacağımız bir dil sınıfındadır. Her gün kurduğumuz cümlelerin en azından yarısı İngilizce terimleri içermektedir. Konuşmak ve bir dili öğretmek için kelimelerin bu denli önemli olduğu dil eğitimlerinde, öğrencilerimizin bu süreci daha rahat atlattığı gözlenmektedir. Öğrencilerimizin yapması gerek tek bir şey vardır. O da; Motivasyonunu, azmini kaybetmeden ön yargısız bir şekilde o dili özümsemeye çalışmaktır.